Obor nu Lolong PART I

Keur jongjong ngetik nganggeuskeun laporan panalungtikan, "pret" listrik pareum sakaligus, meunang lima menit hurung deui, haté asa kaubaran, kusabab jagisuk kudu mrésentasikeun laporan di hareupeun panguji ti Departemén Pendidikan Nasional. Karak géh komputer dihurungkeun, nggeus pareum deui baé.

"Dasar polongo, doang nu teu nyaho aing keur gawé baé," kukulutus sorangan bari susar-sasar néangan sénter.

Pareum nu ieu mah lumayan rada lila, di luar kamar angin pating gelebut, hujan gedé karak réngsé, nyésakeun bocor jeung miribis leutik.

Séntér nu ditéangan can kapanggih baé, kamar poék mongkléng buta wereng, sora mani simpé, nu kadéngé ngan ukur paaduna régang tangkal jambu di hareup kontrakan, nu boga imah mah jigana geus sararé. Angin leutik narajang ceuli, mani tiis jasa karasana, jiga kaclékcékan cai kulkas, teuing ku naon rarasaan asa teu puguh, bulu punduk ngadadak muringkak.  Ceuli nu tiis asa ngadéngé sora bikang seuri, "astagfirullah...," ceuk pikir, "piraku, moal ah, teu mungkin..," ngomong sorangan nu maksudna ngahaharen haté.

Beuki lila sora bikang nu keur seuri ngabedasan, rarasaan leuwih teu paruguh, haté ngadarégdég, jajantung seseblakan, késang ngaracak teu karasa, padahal keur tariris.

Salian ti sora bikang seuri  nu ngaharusan, kadéngé sora nérékték casing komputer jiga aya nu nabeuh, "astagfirullah... Gusti hampura, mangkaning malem jumat," ceuk pikir.

Dijurung kupanasaran, ditéangan asal sora ti mana datangna, jeung naon sabenerna nu nabeuhan cangkang komputer.

Barang dideuleu, "Polongo... ha..ha..ha..," seuri teu eureun-eureun nyengseurikeun kalakuan awak sorangan, ngéhngél teu kawawa nahan seuri nepi cimataan.

"Dasar boloon...ongoh jasa aing...," ceuk diri bari terus mareuman sora awéwé seuri tina handphone,  muka sms. "Numatak ulah sok gonta-ganti ring tone jing Ka..," ngomong sorangan bari seuri.

"GMN SDH BRS LPORN?BSK JGN LPA JM 7. BGDNG YA?JGN LP THJUD..MISS U", sms ti beubeureuh nu sapagawéan jadi dosén ngora di universitas nu sarua.

"Paingan asa jiga sora bébéné, ha..ha..," angger ngomong sorangan.

"DSN MTI LMPU, AK LG NGGU MDH2 GA LMA. KM BLM TDR? JGN BGDNG, KCLI MA AKU, HE..8X. MISSU2", curuk tual-toél kana handphone, ngetik tuts ngajawab sms, bari  ngabayang-bayang beungeut geulis pipamajikaneun nu jigana keur ngedeng sorangan bari nangkeup anggel.

Hurungna handphone dimanpaatkeun jadi senter néangan séntér nu sabenerna. Sanggeus séntér kapanggih, laju nyiar lilin urut pareum listrik kamari.

Kamar rada caang, kadamaran lilin sapotong, geus leuwih lima belas menit listrik can hurung kénéh. Handphone dicokot, nulis sms deui ka bébéné, "HONEY KO GA BLS? LG APA? DAH TDR YA?MET TDR.. MMMUACH", kéypad  'yés' dipencét, sms kakirim ka jauh, teuing ka mana heula.

"Euh.. keur tahajud meureun," bari ngoméan ménu handphone, ngaganti ringtone seuri bébéné ku lagu 'ABBA' kabeuki kula. Dina handphone nyampak jam 02.16, bari ngalamun neuleu lalangit kamar.    Bersambung.....